Ik heb diverse ideeën voor nieuwe clubs die alle dezelfde opzet zullen hebben als de Duitse leesclubs (iedereen kiest zelf een boek of film uit en stelt deze dan voor aan de groep; de voertaal is Nederlands). Zodra drie mensen mee willen doen, kan de club starten. Neem bij interesse contact met mij op! De nieuwe initiatieven zijn:

 

 

1. De Engelse/Duitse leesclub voor pubers

 

De Bibliotheek Reuver beschikt ook over een kleine collectie Engelse en Duitse boeken voor pubers, maar kan ook putten uit grotere collecties van andere bibliotheken. Scholieren die plezier beleven aan literatuur en ontmoetingen met anderen hebben hier de kans beide dingen met elkaar te verbinden en misschien nieuwe vriendschappen te sluiten.

 

 

2. De filmclub

 

Ik ben een groot filmliefhebber en maak gretig gebruik van de mogelijkheid om via de Bibliotheek Reuver DVD´s te lenen. Deze filmclub biedt de gelegenheid om meningen en ervaringen uit te wisselen en nieuwe inspiratie op te doen. Als er animo voor is, zou de groep ook een keertje samen naar de bioscoop kunnen gaan.

 

 

3. De spirituele leesclub

 

In deze leesclub zullen we ons richten op boeken uit de genres religie, bewustwording, zelfhulp, astrologie en filosofie. Ook op deze gebieden beschikt de Bibliotheek Reuver over een eigen collectie, die uiteraard met boeken uit andere bibliotheken aangevuld kan worden. Een aantal namen van auteurs die bij mij opkwamen, zijn bijvoorbeeld Anselm Grün, Louise Hay, Byron Katie, Pema Chödrön, Neale Donald Walsch, Brandon Bays, Abraham Hicks, Christiane Beerlandt, etc. Tijdens mijn studententijd in Nijmegen ben ik lid geweest van een spirituele leesclub, wat ik als zeer verrijkend heb ervaren.

 

 

4. De Amerikaanse leesclub

 

Door mijn studie Amerikanistiek en de Master cultuur en literatuur ben ik vertrouwd met de boeken van diverse Amerikaanse auteurs. De moderne Amerikaanse literatuur kent vele pareltjes, als men ze weet te vinden. Men hoeft zich echt niet te beperken tot best-selling auteurs als Danielle Steel en Tess Gerritsen.

 

 

Verdere details over de clubs:

 

 

Waar: Óf in de Bibliotheek Reuver zelf (Pastoor Vranckenlaan 18), óf in de onmiddelijke nabijheid ervan

 

 

Wanneer: Op een in onderling overleg gekozen tijdstip, 1 keer per maand

 

 

Kosten: 3 Euro per keer