Ik heb diverse ideeën voor nieuwe clubs die alle dezelfde opzet zullen hebben als de Duitse leesclubs (iedereen kiest zelf een boek of film uit en stelt deze dan voor aan de groep; de voertaal is Nederlands). Zodra drie mensen mee willen doen, kan de club starten. Neem bij interesse contact met mij op! De nieuwe initiatieven zijn:

 

 

1. De Engelse/Duitse Leesclub voor pubers

 

De Bibliotheek Reuver beschikt ook over een kleine collectie Engelse en Duitse boeken voor pubers, maar kan ook putten uit grotere collecties van andere bibliotheken. Scholieren die plezier beleven aan literatuur en ontmoetingen met anderen hebben hier de kans beide dingen met elkaar te verbinden en misschien nieuwe vriendschappen te sluiten.

 

 

2. De Filmclub

 

Ik ben een groot filmliefhebber en maak gretig gebruik van de mogelijkheid om via de Bibliotheek Reuver DVD´s te lenen. Deze filmclub biedt de gelegenheid om meningen en ervaringen uit te wisselen en nieuwe inspiratie op te doen. Als er animo voor is, zou de groep ook een keertje samen naar de bioscoop kunnen gaan.

 

  

3. De Amerikaanse Leesclub

 

Door mijn studie Amerikanistiek en de Master cultuur en literatuur ben ik vertrouwd met de boeken van diverse Amerikaanse auteurs. De moderne Amerikaanse literatuur kent vele pareltjes, als men ze weet te vinden. Men hoeft zich echt niet te beperken tot best-selling auteurs als Danielle Steel en Tess Gerritsen.

 

 

Verdere details over de clubs:

Waar: Óf in de Bibliotheek Reuver zelf (Pastoor Vranckenlaan 18), óf in de onmiddellijke nabijheid ervan

Wanneer: Op een in onderling overleg gekozen tijdstip, 1 keer per maand

Kosten: 3 Euro per keer